Tuesday, January 18, 2011

Taqwa Itu Apa?

Kalimah 'Taqwa' asal maknanya adalah mengambil tindakan penjagaan dan memelihara dari sesuatu yang mengganggu dan memudaratkan.


Menurut Syara', [B]'Taqwa' bererti[/B] :  "Menjaga dan memelihara diri dari siksa dan murka Allah Ta'ala dengan  jalan melaksanakan perintah-perintahNya, taat kepadaNya dan menjauhi  larangan-laranganNya serta menjauhi perbuatan maksiat".\[2]


Rasulullah s.a.w. pernah menjelaskan hakikat taqwa dengan sabda baginda yang bermaksud :


"Mentaati Allah dan tidak  mengingkari perintah-Nya, sentiasa mengingati Allah dan tidak melupainya,  bersyukur kepada-Nya dan tidak mengkufuri nikmat-Nya". ( Riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas rha. )


Saidina Umar r.a. pernah bertanya kepada seorang sahabat yang lain  bernama Ubai bin Ka'ab r.a. makna taqwa. Lalu Ubai bertanya kepada Umar :  "Adakah engkau pernah melalui satu jalan yang berduri? Jawab Umar:  "Ya". Tanya Ubai lagi: "Apakah yang kamu lakukan untuk melalui jalan  tersebut?".


Jawab Umar : "Aku melangkah dengan waspada dan berhati-hati". Balas Ubai : "Itulah yang dikatakan taqwa".


Menurut Ibnu Abbas r.a. :  "Al-Muttaqin (yakni orang-orang bertaqwa) ialah orang-orang beriman yang  memelihara diri mereka dari mensyirikkan Allah dan beramal  menta'atiNya".


Menurut Hasan al-Basri :  "Orang-orang bertaqwa ialah orang-orang yang memelihara diri dari  melakukan perkara yang diharamkan Allah dan mengerjakan apa yang  difardhukan Allah ke atas mereka".


Berkata Abu Yazid al-Bustami  : "Orang bertaqwa ialah seorang yang apabila bercakap, ia bercakap  kerana Allah dan apabila ia beramal, ia beramal kerana Allah".


[B]Martabat Taqwa[/B]


Menurut Al-'Allamah Mustafa al-Khairi al-Manshuri, taqwa ini mempunyai tiga martabat;


[B]Martabat pertama :  Membebaskan diri dari kekufuran[/B]


Inilah yang diisyaratkan oleh Allah dengan "Kalimat at-Taqwa" dalam firmanNya :


"...lalu Allah menurunkan ketenangan  kepada Rasul-Nya, dan kepada orang-orang mu'min dan Allah mewajibkan  kepada mereka kalimat taqwa ...". (Surah Al-Fath. Ayat : 26)


Maksud kalimah at-Taqwa dalam ayat di atas ialah kalimah :      "لا إله  إلا الله محمد رسول الله" atau dua kalimah syahadah. Kalimah ini  merupakan kalimah iman yang menjadi asas atau punca kepada taqwa.


[B]Martabat kedua : Menjauhkan diri dari segala perkara yang membawa kepada dosa.[/B]


[B]Martabat ketiga :  Membersihkan batin (hati) dari segala yang menyibukkan atau melalaikan diri dari Allah swt.[/B]


Martabat yang ketiga inilah yang dimaksudkan oleh firman Allah;


"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar  takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati melainkan kamu menyerah diri (  kepada Allah swt )." (Surah Ali Imran. Ayat : 102)


[B]Muslim yang Berjuang dan Bertaqwa[/B]


Merentasi era peradaban modern yang menyaksikan keruntuhan akhlak ,  moral dan aqidah ummah kini di paras bahaya , memerlukan  kuasa taqwa  yang tinggi untuk kembali membina struktur asas ummat Islam yang kian  runtuh .


Taqwa adalah formula tepat untuk memproses penawar bagi memulihkan  kecederaan iman yang sangat parah dewasa kini, khasnya dikalangan mereka  yang mengaku muslim .


Kecederaan teruk di bahagian iman inilah yang meletakkan ummat Islam  turut terjebak dalam kancah perlecehan akhlak, moral dan aqidah.


Saksikanlah, bagaimana dunia kini amnya dan negara kita khasnya dilanda  kehancuran peradaban Insaniyyah, sehingga hilang peri kemanusiaan  sebaliknya peri kebinatangan menguasai minda sebahagian besar ummat  manusia.


Menyedari realiti dunia dan ummah hari ini, marilah kita mengambil  kesempatan daripada ibadah puasa yang dijalani sebulan di bulan Ramadhan  untuk membina syakhsiyyah muslim yang berjuang dan bertaqwa dengan  mendidik jiwa, minda dan seluruh pancaindera agar tunduk dan patuh  kepada Allah swt. serta siap untuk menjunjung tinggi segala  tanggungjawab mempertahan dan memperjuangkan Islam di persada alam ini .


Kitalah selayaknya memikul tanggungjawab sebagai pejuang untuk  menyelamatkan diri , dunia dan ummah dari bahana syahwah yang menyimpang  jauh dari Manhaj Ilahi .


Pejuang yang dilengkapi sifat taqwa yang mantap sebagai alat keselamatan  dan asas kekuatan diri demi memenangi pertembungan antara iman dan  kufur , hak dan bhatil serta islam dan jahiliyyah.

No comments:

Post a Comment